More

  News

  มารู้จักแพลตฟอร์ม Salesforce กัน

  Salesforce เป็น SAAS (Software as a Service) บนระบบ Cloud หรือพูดง่ายๆเราสามารถเขาถึง Salesforce ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

  COVID-19 กับ Digital Transformation

  นักธุรกิจมืออาชีพการจะหาเหตุผล ของการจำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ เข้ามาใช้เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ได้งานที่ดีขึ้น เป็นกลยุทธ์สำคัญ COVID-19

  มารู้จัก Xiaomi ให้มากขึ้น

  คงมีน้อยคนแล้วที่จะไม่รู้จักแบรนด์ Xiaomi จากภาวะ PM2.5 ในไทยนั้นเกินมาตราฐานในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพด้วย ตัวผมเองรู้จักแบรนด์ Xiaomi มาได้น่าจะเกือบ 4...

  Rebirth Of Drive-in Cinema

  Covid-19 ได้นำสิ่งที่แทบจะมีไม่มีแล้วอย่าง Drive-in Cinema ได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง หลังจากที่ได้เกิดการระบาดของ Covid-19 ด้วยมาตรการเว้นระยะห่างสังคม(Social Distancing)...

  Latest articles

  spot_imgspot_img

  Ads