More

  เวเนซุเอลากับเงินเฟ้อกว่า 1,000,000 เปอร์เซนต์

  Ads

  Covid-19

  Thailand
  107,925
  Total active cases
  Updated on October 14, 2021 6:42 pm

  เงินเฟ้อที่มากขนาดนี้ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่า “ภาวะเงินเฟ้อยิ่งยวด” หรือ “Hyperinflation” สิ่งเราสามารถเห็นมันได้อย่างชัดเจน จากการที่ค่าเงินที่แท้จริงนั้นลดลงอย่างรวดเร็ว เอาง่ายๆก็คือราคาสินค้านั้นมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นเอง

  Image result for เวเนซุเอล่า
  เงิน 9,500,000 โบลิวาร์ สามารถซื้อเนื้อวัวได้ 1 กก. *REUTERS
  กระดาษชำระม้วนหนึ่งมีราคา 2,600,000 โบลิวาร์
  กระดาษชำระม้วนหนึ่งมีราคา 2,600,000 โบลิวาร์ *REUTERS
  มะเขือเทศ 1 กก. ราคา 5,000,000 โบลิวาร์
  มะเขือเทศ 1 กิโลกรัม ต้องใช้เงิน 5,000,000 โบลิวาร์ *REUTERS

  สาเหตุหลักๆของการเกิดเงินเฟ้อมหาศาลครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลของเวเนซุเอลาใช้นโยบาลการคลังแบบขาดดุลเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเวลานาน โดยการพิมพ์เงินออกมามากจนเกินไปและไม่สอดคล้องกับทุนสำรองประเทศที่มีอยู่ ทำให้เงินในระบบในไม่ตรงกับความเป็นจริง ส่งผลทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

  ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถอธิบายการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้ออย่างง่าย

  คือ ทฤษฎีปริมาณเงิน ( Irving Fisher )

  M V = P T

  • M แทนปริมาณเงิน
  • V แทนอัตราการเปลี่ยนมือของเงิน
  • P แทนดัชนีราคาสินค้า
  • T แทนปริมาณการแลกเปลี่ยน

  โดยกำหนดให้ V และ T คงที่ในระยะสั้น

  หาก M หรือปริมาณเงินนั้นเพิ่มขึ้น จึงส่งผลทำให้ P ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ในทางตรงกันข้ามถ้าปริมาณเงินนั้นลดลงก็อาจส่งผลทำให้ราคาสินค้านั้นลดลงด้วย

  เรายังไม่จบกันนะครับสำหรับประเทศเวเนซุเอล่า ติดตามเรื่องราวของเวเนซุเอลาในบทความต่อไปได้เลย

  ที่มา
  https://www.posttoday.com/world/562237
  econ.tu.ac.th/archan/SUPACHAI/ec432/Classical_432_white.ppt

  Ads
  Ratchanon S
  นักศึกษาเศรษฐศาสตร์จบใหม่ ​ผู้สนใจในเศรษฐ​ศาสตร์​ การเงิน ต่างประเทศ​ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เกมส์

  Latest articles

  Ads

  spot_img

  Related articles

  spot_imgspot_img