More

  อัตราดอกเบี้ยติดลบ

  Ads

  Covid-19

  Thailand
  107,925
  Total active cases
  Updated on October 14, 2021 6:42 pm

  “ดอกเบี้ยติดลบ” ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินในธนาคารหรือการซื้อพันธบัตรที่ให้ “อัตราผลตอบแทนที่ติดลบ” หลายๆคนคงคิดกันในใจว่าอย่างงี้ใครจะไปซื้อหรือเอาเงินไปฝากกัน ในเมื่อเราซื้อพันธบัตรหรือฝากเงินธนาคารและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหรือเมื่อเราถอนเงินออกมาเงินที่เราได้กลับมา น้อยกว่าเงินที่เราซื้อพันธบัตรหรือฝากธนาคารไป

  เหตุการณ์ “ดอกเบี้ยติดลบ” เป็นความพยายามของธนาคารกลางในหลายประเทศหลังที่เกิดวิกฤติการเงินเมื่อปี 2008 หรือแฮมเบอร์เกอร์ โดยหลายธนาคารกลางได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจนเข้าใกล้ระดับร้อยละศูนย์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเมื่อไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีก ธนาคารกลางหลายแห่งได้หันมาดำเนินนโยบายการเงินแบบใหม่หรือที่เรียกว่า unconventional monetary policy ไม่ว่าจะเป็นการอัดฉีดปริมาณเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการซื้อตราสารทางการเงินของสถาบันการเงิน (quantitative easing: QE) รวมถึงการใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบ

  โดยเหตุผลหลักๆของ “ดอกเบี้ยติดลบ” นั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนในช่องทางอื่นๆมากกว่าการฝากเงินและพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนต่ำหรือกระทั่งติดลบ อีกทั้งยังลดต้นทุนของภาคเอกชนในการกู้ยืมซึ่งทำให้เอกชนนั้นกล้าที่จะลงทุนมากขึ้นเนื่องจากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

  ที่มา : bot.or.th

  Ads
  Ratchanon S
  นักศึกษาเศรษฐศาสตร์จบใหม่ ​ผู้สนใจในเศรษฐ​ศาสตร์​ การเงิน ต่างประเทศ​ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เกมส์

  Latest articles

  Ads

  spot_img

  Related articles

  spot_imgspot_img