More

  หนี้สาธารณะ คืออะไร?

  Ads

  Covid-19

  Thailand
  107,925
  Total active cases
  Updated on October 14, 2021 6:42 pm

  หลายๆท่านจะเคยได้ยินคำว่าหนี้สาธารณะมาจากสื่อช่องทางต่างๆ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่ Social อย่าง Facebook หลายๆคนก็ยังคงสงสัยว่าหนี้ตรงนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทำไมถึงเรียกว่าหนี้สาธารณะหละ ?

  หนี้สาธารณะ (Public debt) หรือ หนี้ของรัฐบาล (Government debt) มาจากการดำเนินนโยบายของรัฐแบบขาดดุลหรือรายได้ของรัฐน้อยกว่ารายจากของรัฐ ทำให้มีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลส่วนนั้น จากตรงนี้ก็พอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าหนี้ส่วนนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

  ทำไมถึงเรียกว่าหนี้สาธารณะ เนื่องจากการกูหนี้ยืมสินก็ต้องมีการ “ชำระดอกเบี้ย” กันใช่ไหมครับ อ้าวแล้วรัฐบาลเอาเงินส่วนไหนมาจ่ายทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นหละ? เงินที่เป็นรายได้ของรัฐบาลครับเงินตรงส่วนนั้นก็คือ “ภาษี” นั้นเอง

  วัตถุประสงค์ของการก่อหนี้สาธารณะของรัฐบาล

  รัฐบาลเองก็เหมือนบริษัทหรือตัวบุคคลเองที่ต้องมีเงินไว้ใช้จ่าย เมื่อมีเงินไม่พอใช้ก็ต้องการกู้ยืม อาจจะกู้เงินจากสถาบันการเงินภายในประเทศ(เงินประชาชนที่นำมาออม) ,เอกชน,รัฐบาลต่างประเทศ หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) โดยหลักแล้วรัฐบาลนำเงินไปใช้ เช่น

  1. การลงทุน โครงสร้างหลักของประเทศ โครงการที่ใช้เวลาคืนทุนนานและผลตอบแทนต่ำซึ่งเอกชนไม่เข้ามาลงทุน
  2. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ระดับรายได้และราคาสินค้า
  3. ชดเชยงบประมาณที่ขาดดุล
  4. ใช้จ่ายฉุกเฉิน
  5. รักษาระดับทุนสำรองระหว่างประเทศ

  ทั้งนี้เราสามารถตรวจสอบปริมาณหนี้สาธารณะของประเทศไทยได้จาก http://www.pdmo.go.th/th

  ปริมาณหนี้สาธารณะของแต่ละประเทศ ต่อ GDP

  ที่มา
  https://th.wikipedia.org/wiki/หนี้สาธารณะ

  http://www.lovepattaya.com/showdetail.asp?boardid=472

  Ads
  Ratchanon S
  นักศึกษาเศรษฐศาสตร์จบใหม่ ​ผู้สนใจในเศรษฐ​ศาสตร์​ การเงิน ต่างประเทศ​ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เกมส์

  Latest articles

  Ads

  spot_img
  บทความก่อนหน้านี้เงินเฟ้อ (inflation)
  บทความถัดไปต้นทุนค่าเสียโอกาส ( Opportunity cost )

  Related articles

  spot_imgspot_img