วันเสาร์, ตุลาคม 1, 2022
หน้าแรกLearningLearn EconomicsBasel กับธนาคารพาณิชย์

Basel กับธนาคารพาณิชย์

Basel คืออะไร? เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่ของประชาชนคนธรรมดาอย่างเรา หลายท่านคงไม่เคยได้ยินคำๆนี้มาเลยหรือบางท่านอาจเคยพอได้ยินมาบ้าง แล้วมันคืออะไรมาดูกัน

หลักเกณฑ์ Basel นั้นเริ่มใช้มาตั้งแต่ 1988 เพื่อให้ผู้กำกับดูแลสถาบันการเงิน(ธนาคารกลาง) ได้นำกฎเกณฑ์นี้ไปใช้ให้เหมือนกันทั่วโลก เป็นการลดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน หัวใจสำคัญของข้อเสนอในตอนนั้นคือการให้สถาบันการเงินมีเงินกองทุนเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต

Basel I จะเน้นไปที่การดำรงเงินกองทุนของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถรองรับการขาดทุนจากการปล่อยสินเชื่อ และความผันผวนจากการลงทุนของธนาคารได้ โดยกำหนดให้ธนาคารดำรงเงินกองทุนเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ยิ่งธนาคารมีสินทรัพย์เสี่ยงมากก็ต้องดำรงเงินกองทุนมากขึ้นตาม ทั้งนี้การคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงจะประเมินความเสี่ยง 2 ด้านคือ

“ ด้านเครดิต ” ที่เป็นความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินคืนจากการปล่อยสินเชื่อ อันเป็นความเสี่ยงหลักในการปล่อยสินเชื่อ และความเสี่ยง

“ ด้านตลาด ” ซึ่งเกิดจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ อันเป็นความเสี่ยงหลักของการลงทุน หลักเกณฑ์ Basel I กำหนดให้ธนาคารต้องดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอต่อการรองรับความเสี่ยงดังกล่าวเผื่อลงทุนขาดทุนกับเผื่อลูกหนี้ไม่คืนเงิน

Basel II ต่อมาคณะกรรมการ Basel เห็นว่ายังมีความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของสถาบันการเงิน เช่น ความเสี่ยงในการทุจริต การโกง การเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายที่รุนแรงต่อธุรกิจของธนาคาร

ความเสี่ยงกลุ่มนี้จัดเป็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ดังนั้นจึงกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้สถาบันการเงินต้องคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านปฏิบัติการด้วย ทำให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์จาก Basel I เป็น Basel II โดยกำหนดให้สถาบันการเงินต้องดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งด้านเครดิต ด้านตลาด และ ด้านปฏิบัติการ นอกจากนี้ Basel II ยังกำหนดให้ธนาคารต้องมีความโปร่งใส โดยให้มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุนแก่สาธารณชนนอกเหนือจากการรายงานความเสี่ยงและการดำรงเงินกองทุนแก่หน่วยงานกำกับดูแล

Basel III จากเกิดวิกฤติ Subprimeในช่วงปี 2008 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการเงินทั่วโลกเป็นที่มาของการพัฒนา Basel III สาเหตุสำคัญเกิดจากปัญหาการขาดสภาพคล่องของสถาบันการเงิน หลักเกณฑ์ Basel III จึงเพิ่มข้อกำหนดเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสถาบันการเงิน รวมถึงปรับปรุงเงื่อนไขการดำรงเงินกองทุนให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับการขาดทุนได้เพิ่มขึ้น

เมื่อ 31 สิงหาคม 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทย มีประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศเรื่อง “ แนวทางการระบุและการกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ” และประกาศเรื่อง “ รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ” ประจำปี 2560 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องหลักเกณฑ์ Basel

สาเหตุที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นั้นมีความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศเนื่องจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นั้นมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งยิ่งธนาคารพาณิชย์มีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น (Too big to fail)

ส่วนอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเข้ามาดูแลธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เพราะพบว่า สินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 18 ล้านล้านบาท และกว่า 70% ของสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นของ 5 ธนาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ( GDP ) นับว่าเป็นมูลค่าที่สูงและสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจและธนาคารแห่งประเทศไทยมีเกณฑ์ที่พิจารณาธนาคารพาณิชย์ไหนมีความเสี่ยงเชิงระบบ 4 ด้านดังนี้

  • 1.       ด้านขนาดของสินทรัพย์ และหนี้สินของสถาบันการเงิน
  • 2.       ด้านความต้องการเงินทุนที่มีต่อระบบการเงิน
  • 3.       ด้านโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการเงิน
  • 4.       ด้านความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการดำเนินธุรกิจ

การปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินตามหลัก Basel III เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบการเงินในประเทศ (Domestic systemically important banks: D-SIBs) มีความมั่นคงและสามารถให้บริการทางการเงินให้อย่างต่อเนื่อง โดยต้องดำรงเงินกองทุนในอัตราที่สูงขึ้นและต้องปฏิบัติตามมาตรการกำกับดูแลอื่นที่มากกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

ที่มา : https://money.kapook.com/view180165.html

Ratchanon S
นักศึกษาเศรษฐศาสตร์จบใหม่ ​ผู้สนใจในเศรษฐ​ศาสตร์​ การเงิน ต่างประเทศ​ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เกมส์
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular