วันเสาร์, ตุลาคม 1, 2022
หน้าแรกLearningLearn FinancialCrowdfunding คืออะไร ?

Crowdfunding คืออะไร ?

Crowdfunding คือ การระดมทุนจากบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน และกระจายต่อไปยังคนรอบข้างโดยอินเตอร์เน็ตหรือคำบอกเล่าต่างๆ

เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจประเภท Start up ที่ต้องการเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อไปดำเนินกิจการ และผู้ที่ลงทุนจะได้ผลตอบแทน เป็นรูปแบบต่างๆอย่าง ดอกเบี้ย เงินปันผล หุ้น หรือ ผลิตภัณฑ์

การระดมทุนแบบ Crowdfunding นี้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มทุนขนาดใหญ่ (venture capital)ได้ และแนวคิดนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะใน เขต Silicon Valley ที่สหรัฐอเมริกา

Crowdfunding มีด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ

  1. Reward base
  2. Donation base
  3. Equity base
  4. Lending base หรือ Debt Crowdfunding

สำหรับนักลงทุนทั้งหลายก็มักจะเลือก Crowdfunding แบบ Equity Crowdfunding หรือ Debt crowdfunding เพราะว่ามีผลตอบแทนที่จับต้องได้

Debt Crowdfunding

อีกหนึ่งวิธีการระดมทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เพราะผู้ระดมทุนหรือเจ้าของกิจการยังสามารถรักษาความเป็นเจ้าของ หรือ หุ้น (Equity) ได้ แต่จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนเป็น “ดอกเบี้ย” เช่นเดียวกับการกู้เงิน เพียงแต่ Debt Crowdfunding นั้นเป็นการยืมเงินจากผู้ลงทุนหลายๆคน โดยไม่จำเป็นต้องผ่านคนกลางอย่าง ธนาคาร หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ต้องใช้เอกสารและมีกฎข้อบังคับต่างๆ ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จัก Debt Crowdfunding ในชื่อของ Peer to Peer Lending

Debt Crowdfunding เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางที่ก่อตั้งขึ้นมาในระยะหนึ่ง มีความมั่นคงของธุรกิจ และมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการอยู่แล้ว แต่มีความต้องการเงินทุนเพื่อที่จะขยายตลาด ขยายกิจการ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ทำให้ความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนประเภทนี้มีค่อนข้างต่ำ เพราะมีการกำหนดรายละเอียดในการชำระเงินที่ชัดเจน แต่ผลตอแทนที่ได้อาจจะไม่สูงเท่ากันการลงทุนประเภทอื่นๆ

Equity Crowdfunding

Equity Crowdfunding คือ การระดมทุนจากบุคคลทั่วไปโดย ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็น “หุ้น” (Equity) หรือ สิทธิความเป็นเจ้าของบริษัท ซึ่งเจ้าของกิจการจะเป็นผู้ควบคุมและกำหนดนโยบายได้ว่าจะจ่ายผลตอบแทนเป็น กำไร เงินปันผล หรือ หุ้นให้กับผู้ลงทุน

Equity Crowdfunding เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจ Start up ที่ต้องการเงินลงทุนในช่วงเริ่มต้นหรือช่วงขยายกิจการ การลงทุนประเภทนี้ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงของธุรกิจให้ดี เพราะมีความเสี่ยงสูง แต่ก็มีโอกาสในการเติบโตธุรกิจและให้ผลตอบแทนที่สูงในอนาคตได้เช่นเดียวกัน

Ratchanon S
นักศึกษาเศรษฐศาสตร์จบใหม่ ​ผู้สนใจในเศรษฐ​ศาสตร์​ การเงิน ต่างประเทศ​ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เกมส์
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular