วันเสาร์, ตุลาคม 1, 2022
หน้าแรกLearningLearn FinancialPeer-to-Peer Lending สินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่

Peer-to-Peer Lending สินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่

Peer-to-Peer Lending หรือ P2P Lending เป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี platform เป็นตัวกลางในการจัดการระหว่างผู้ขอกู้และผู้ให้กู้ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกเนื่องจากผู้กู้สามารถมีช่องทางการกู้เงินที่ถูกลง ขณะที่ผู้ให้กู้ (หรือผู้ลงทุน) มีช่องทางการลงทุนที่ได้ดอกเบี้ย หรือผลตอบแทนสูงขึ้น

ใครขอกู้ได้บ้าง ?
บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้
เพื่ออุปโภคบริโภค : ไม่เกิน 1.5 – 5 เท่าของรายได้
เพื่อประกอบธุรกิจ : ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ใครปล่อยกู้ได้บ้าง ?
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ผู้ลงทุนรายย่อย : ไม่เกิน 5 แสนบาท/ปี
ผู้ลงทุนสถานบัน : ไม่จำกัด

ข้อดีของ P2P Lending

  • เป็นอีกทางเลือกของหนึ่งของประชาชนและบุคคลผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางออนไลน์
  • ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี + ค่าธรรมเนียมของ Platform
  • เป็นทางเลือกของผู้ให้กู้ในการลงทุน ในระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงของ P2P Lending

  • ผู้กู้ต้องระมัดระวังการก่อภาระหนี้เกินตัวและต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้
  • ผู้ให้กู้อาจไม่ได้รับชำระหนี้หรือดอกเบี้ยตามสัญญา และอาจไม่สามารถยกเลิกการให้สินเชื่อหรือเรียกชำระหนี้ก่อนครบกำหนด

ที่มา : bot.or.th

Ratchanon S
นักศึกษาเศรษฐศาสตร์จบใหม่ ​ผู้สนใจในเศรษฐ​ศาสตร์​ การเงิน ต่างประเทศ​ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เกมส์
RELATED ARTICLES

DCA คืออะไร?

Refinance คืออะไร?

Decentralized Finance (DeFi)

- Advertisment -

Most Popular