More

  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

  งานรายวิชา EC302

  Ads

  Covid-19

  Thailand
  107,925
  Total active cases
  Updated on October 14, 2021 6:42 pm

  เนื่องจาก Covid-19 เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โรคนี้ทำให้เกิดอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ สามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่ไอหรือจามออกมา รวมถึงการสัมผัสพื้นผิวหรือวัตถุที่มีไวรัสอยู่ แล้วไปสัมผัสดวงตา จมูก หรือปากของตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโควิด 19 ไปทั่วโลกติดเชื้อรวม 2,896,759 ราย(ณ วันที่ 26 เมษายน 2563) และในประเทศไทยติดเชื้อรวม 2,922 ราย(ณ วันที่ 26 เมษายน 2563) ซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยจากเดิมทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ประมาณการขยายตัวอยู่ที่ 2.4% ในปี 2563 ซึ่งมีการประมาณการที่ต่ำลงจาก Economic Intelligence Center (EIC) โดยจะหดตัวที่ -5.6%  ในปี 2563 ต่ำสุดนับตั้งวิกฤตต้มยำกุ้ง ด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

  การบริโภคของภาคเอกชน ( C ) ในปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2552 การงดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างส่งผลต่อการบริโภคหมวดบริการและหมวดการใช้จ่ายนอกบ้าน ขณะที่รายได้ครัวเรือนภาคเกษตรปรับลงจากผลกระทบของภัยแล้งที่รุนแรงกว่าคาด ซึ่งคาดกว่ามาตรการภาครัฐเพื่อเยียวยาผลกระทบจาก Covid-19 จะมีส่วนช่วยบรรเทาผลต่อการบริโภคภาคเอกชนระดับหนึ่ง

  การใช้จ่ายภาครัฐทั้งการอุปโภคและการลงทุน ( G ) ขยายตัว ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย และหน่วยงานภาครัฐเร่งปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สั้นลงเพื่อให้เบิกจ่ายได้เร็วขึ้น

  การลงทุนภาคเอกชน (I) มีแนวโน้มหดตัวในปี 2563 ตามอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ หรือการบริโภคของประชาชนที่ชะลอตัวลงจากความกังวลจากโรคระบาด Covid-19

  มูลค่าการส่งออกสินค้า (X) มีแนวโน้มลดลงอย่างมากจากทั้งด้านปริมาณและราคา โดยทางด้านปริมาณจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ปริมาณทำให้ความต้องการสินค้าของประเทศคู่ค้าลดลงมากและเกิดปัญหาการหยุดของห่วงโซ่การผลิต (supply chain disruption) ขณะที่ด้านราคาก็มีแนวโน้มลดลงตามราคาน้ำมันดิบ

  ภาคการบริการ (X) โดยรวมมีแนวโน้มหดตัวรุนแรง เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่งส่งผลให้มีมาตรการจำกัดการเดินทางซึ่งกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกสัญชาติ นอกจากนี้ ยังกระทบต่อค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนด้วย

  ภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ คือส่วนที่ปลูกอ้อยและยางพารา เนื่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกมีราคาลดลงมากถึง 24.6% ในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันลดลงจากอุปสงค์ของน้ำมันที่ลดลง จากการที่มีการงดการบินในแต่ละประเทศและการส่งเสริมการ Work From Home ส่งผลให้ทั้งอ้อยที่ปลูกเพื่อผลิตเอทานอลและข้าวโพดจำนวนหนึ่งมีราคาต่ำลง

  โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ด้วยเหมือนกัน เนื่องจากหลายๆสินค้าอาจต้องอาศัยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, คอมเพรสเซอร์ และอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีนมาเป็นส่วนประกอบสินค้า

  อุตสาหกรรมยานยนต์ก็ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพราะชิ้นส่วนที่ใช้ผลิตรถยนต์ยังต้องพึ่งพาชิ้นส่วนจากจีนอยู่เป็นจำนวนมากและอีกทั้งยังมีปัจจัยเรื่องราคาน้ำมัน ค่าเงินบาท และแนวโน้มของโลกที่จะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์จึงได้ผลกระทบที่ค่อนข้างหนัก

  อุตสาหกรรมเครื่องสำอางซึ่งได้รับผลกระทบหนักจาก Covid-19 เกิดจากลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสินค้า เนื่องจากการปิดห้างสรรพสินค้า และผู้คนออกบ้านน้อยลงซึ่งการใช้เครื่องสำอางก็ลดลงด้วย ซึ่งโดยปกติสินค้าเครื่องสำอาจนั้นต้องได้จับหรือทดลองจึงจะสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายซึ่งทำให้ยอดซื้อขายของเครื่องสำอางนั้นลดลง อีกทั้งการสั่งซื้อทางออนไลน์ซึ่งอาจจะไม่มียอดไม่ได้มากเมื่อเทียบกับหน้าร้าน

  อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมซึ่งได้ผลกระทบที่ค่อยข้างหนักจากทั้งความขัดแย้งกันของผู้ผลิตน้ำมันมาก่อนหน้านี้ อีกทั้งโรคระบาด Covid-19 ก็เข้ามาซ้ำเติมเนื่องจากการงดการบินของหลายๆประเทศ และนโยบาย Lock down ของรัฐบาลทำให้อุปสงค์ของน้ำมันนั้นลดลงจนทำให้อุปทานนั้นล้นโลกจนคลังน้ำมันแต่ละที่ล้วนใกล้เต็มกันหมด จนทำให้ราคา Future ของน้ำมันนั้นลงไปติดลบถึง -$37.63

  อีกทั้งการประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกก็ถูกปรับลงเข้าสู่สภาวะถดถอยในปี 2563 (2020) โดยหดตัวลง -2.1% ซึ่งต่ำกว่าวิกฤตการเงินโลกหรือแฮมเบอร์เกอร์ช่วงปี 2008 (2551) ตามการประมาณการณ์ ของ Economic Intelligence Center (EIC)

  ทั้งนี้การเติบโตของเศรษฐกิจจีนซึ่งหดตัวครั้งแรกในรอบ 28 ปี ซึ่งในไตรมาสที่ 2 หดตัวที่ -6.8%

  ที่มา

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

  กรุงเทพธุรกิจ

  Economic Intelligence Center (EIC)

  Ads
  Ratchanon S
  นักศึกษาเศรษฐศาสตร์จบใหม่ ​ผู้สนใจในเศรษฐ​ศาสตร์​ การเงิน ต่างประเทศ​ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เกมส์

  Latest articles

  Ads

  spot_img

  Related articles

  spot_imgspot_img