More

  5 เคล็ดลับเอาชนะความเหนื่อยล้าหลังวันหยุดยาว

  อารมณ์เศร้า เบื่อเหนื่อย เซ็ง ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดขึ้นหลังจากกลับมาทำงานจากหยุดยาวนั้น สำนวนภาษาอังกฤษเรียกว่า "Post-holiday blues"

  News

  5 เคล็ดลับเอาชนะความเหนื่อยล้าหลังวันหยุดยาว

  อารมณ์เศร้า เบื่อเหนื่อย เซ็ง ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดขึ้นหลังจากกลับมาทำงานจากหยุดยาวนั้น สำนวนภาษาอังกฤษเรียกว่า "Post-holiday blues"

  มารู้จักแพลตฟอร์ม Salesforce กัน

  Salesforce เป็น SAAS (Software as a Service) บนระบบ Cloud หรือพูดง่ายๆเราสามารถเขาถึง Salesforce ได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

  COVID-19 กับ Digital Transformation

  นักธุรกิจมืออาชีพการจะหาเหตุผล ของการจำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆ เข้ามาใช้เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ได้งานที่ดีขึ้น เป็นกลยุทธ์สำคัญ COVID-19

  มารู้จัก Xiaomi ให้มากขึ้น

  คงมีน้อยคนแล้วที่จะไม่รู้จักแบรนด์ Xiaomi จากภาวะ PM2.5 ในไทยนั้นเกินมาตราฐานในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพด้วย ตัวผมเองรู้จักแบรนด์ Xiaomi มาได้น่าจะเกือบ 4 ปีได้แล้วจากการที่อยากหา Smart Phone ดีราคาถูกมาใช้จนได้แบรนด์ Xiaomi...

  Covid-19

  Thailand
  101,000
  Total active cases
  Updated on October 24, 2021 5:15 am
  49แฟนคลับชอบ
  75ผู้ติดตามติดตาม
  123ผู้ติดตามติดตาม

  Ads

  Economic Storys

  Learning

  DCA คืออะไร?

  DCA หรือ dollar-cost averaging เป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน ซึ่งสามารถใช้ได้การลงทุนด้านหลากหลายชนิดอย่างเช่น หุ้น กองทุน หรือแม้แต่ Cryptocurrency

  Refinance คืออะไร?

  รีไฟแนนซ์ (Refinance) เป็นการชำระเงินกู้ที่มีอยู่ปัจจุบันทั้งหมดด้วยเงินกู้ใหม่ ซึ่งอาจจะทำกับเจ้าหนี้รายเดิมหรือรายใหม่ก็ได้ โดยใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน โดยเหตุผลของการรีไฟแนนซ์นั้นจะเพื่อเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยที่สูง หรือ จำนวนที่จ่ายต่องวดที่สูงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายลงโดยจะนิยมรีไฟแนนซ์กับบ้าน คอนโด...

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) เป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ ซึ่งโดยส่วนมากนั้นผู้ผลิตจะผลักภาระภาษีส่วนนี้ให้กับผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยนั้นจัดเก็บจริงในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ...

  Peer-to-Peer Lending สินเชื่อออนไลน์ระหว่างบุคคลรูปแบบใหม่

  Peer-to-Peer Lending หรือ P2P Lending เป็นการกู้ยืมระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี platform เป็นตัวกลางในการจัดการระหว่างผู้ขอกู้และผู้ให้กู้...

  Ads

  Ads

  Technology